ETUSIVU  >  ELIKSIIRIT

Eliksiirit

Mielen ja kehon eliksiirit –ohjelma käynnistyi kesällä 2010 ja päättyi vuoden 2013 lopussa. Sen kokonaisvolyymi oli noin 32 miljoonaa euroa.

 

Ohjelmaan osallistui 12 yritystä ja 9 tutkimusorganisaatiota. Kehitystyötä tehtiin 21 tutkimusryhmässä ja tutkimuksen painopistealueita olivat ylipainon ja sen liitännäissairauksien parempi hallinta, aivojen terveyden edistäminen sekä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen näiden terveyshaasteiden vähentämiseksi ja kansalaisten terveyden edistämiseksi.

 

Ohjelmaan osallistuivat seuraavat yritykset:

CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Elekta

Firstbeat Technologies

GE Healthcare Finland

Invalidiliiton Asumispalvelut

Kustannus Oy Duodecim

Lääketietokeskus

Mawell

Nexstim

Orion

Valio

Vivago

 

Sekä seuraavat tutkimusorganisaatiot:

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

HUS

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Kuluttajatutkimuskeskus

Oulun yliopisto

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Työterveyslaitos

 

Esimerkkejä ohjelmassa saavutetuista tuloksista

• Big data –aineistoista apua elämäntapamuutoksiin

• Elektrodikypärä, joka nopeuttaa aivoinfarktin diagnosointia

• Uusimpien oppimisteorioiden hyödyntäminen terveysinterventioiden suunnittelussa

• Uusia hoitomenetelmiä aivoinfarktipotilaiden kuntoutukseen

• Diagnostiikkatyökaluja Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen

• Uusia menetelmiä tehohoitoon

• Kohorttien hyödyntäminen tutkimuksessa

• Elämäntapamuutos internetin avulla

• Uudenlainen puhe- ja kieliterapia afasian hoitoon

• Henkisen hyvinvoinnin valmennus älypuhelimella

• Apua elämäntapamuutoksiin

• Uusia menetelmiä toteuttaa hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä terapioita

• Uusi lähestymistapa tutkia stressin ilmenemistä

• Tietoa aivokirurgian suunnitteluun

 

 

SalWen tutkimus tuo uutta tietoa aivosairauksista, elämäntapasairauksista ja syövistä. SalWe Oy:ssä on yhteensä
33 osakasta, joista 19 on yrityksiä ja
14 tutkimusyhteisöjä.

Twitter

Youtube

Medium

Slideshare

Linkedin

SalWe Oy  c/o DIMECC

Eteläranta 10, 00130 Helsinki  

puh. +358 (0)50 304 5934